PAUKEBANA. ATELIER D'ART FLORAL                                                                      


Amb aquest enllaç podeu veure moltes més imatges de rams i composicions per escollir les vostres flors.

    
Rams de ma: Boquets i més...........    


Composicions Originals per qualsevol celebració:

     

                                C/ Enginyer Algarra, Local 3 - 17256 - PALS   Tel: 972 66 76 13  e-mail: info@paukebana.com